Download citation

Thread algebra for noninterference

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 43 2 (2009) 249-268
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2008026