Download citation

Hyper-minimizing minimized deterministic finite state automata

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 43 1 (2009) 69-94
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2007061