Download citation

Parity codes

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 39 1 (2005) 263-278
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2005015