Download citation

Automata-based Representations for Infinite Graphs

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 35 4 (2001) 311-330
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2001122