Download citation

Publisher’s Note

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 55 (2021) E2
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/2021011