Download citation

The finiteness problem for monoids of morphisms

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 49 1 (2015) 61-65
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/2014028