Download citation

Affine Parikh automata

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 46 4 (2012) 511-545
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/2012013