Download citation

On the D0L Repetition Threshold

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 44 3 (2010) 281-292
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/2010015