Download citation

Codes et motifs

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 23 4 (1989) 425-444
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1989230404251