Download citation

Probabilistic analysis of two euclidean location problems

RAIRO. Inform. théor., 17 4 (1983) 387-395
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1983170403871