Download citation

A probabilistic analysis of a new satisfiability algorithm

RAIRO. Inform. théor., 16 3 (1982) 201-223
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1982160302011